Türkiye'de Oturum/Çalışma İzni

Umman Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzinleri
 

4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.
 

Umman Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni İçin Başvuru Yeri

Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Umman vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.
 

Çalışma İzni İptali

Türkiye’de çalışan Umman vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Umman çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.
 

 

Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 

Umman Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?

Türkiye’de çalışacak olan Umman vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak Umman vatandaşlarının yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.

Çalışma izni almak isteyen Umman vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Umman Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.

Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.
 

Yurt Dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?

Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Finlandiya vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.
 

 

Umman Çalışma İzni Çeşitleri?

4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Umman vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma iznidir.
 

İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Umman Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler

Türkiye’de çalışacak olan Umman vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.
 

 

Umman’lı Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler

Umman vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.
 

Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar

Türkiye’de çalışan Umman vatandaşları çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Umman vatandaşı veya Umman vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.

Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.
 

Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder?

Umman vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.

ikamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Umman vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.
 

Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?

Umman vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.

Umman vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.
 

 

TC. Vatandaşı İle Evli Olan Umman Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Umman vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Umman vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.


 

Duyurular

Consultation for Oman

Consultation for Oman, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Oman; Türkiye’ de bulunan Umman Konsoloslukları, Büyükelçiliği ve ...
2020-11-02 13:40:50

Umman Konsolosluğu Resmi Tatil Bildirgesi

Umman Başkonsolosluğu ve Umman Büyükelçiliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni...
2020-11-02 13:39:47
Tüm Duyurular
Türkiye'de İkamet İzni